R E K L A M A


Archiwum z dnia: 3 września 2020

Opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany jest do dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Telewizji Obiektyw „Wieleżyński alchemik ze Lwowa”

W kilku miejscach województwa trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Telewizji Obiektyw „ Wieleżyński alchemik ze Lwowa”. Bohaterem fabularyzowanego dokumentu jest Marian Wieleżyński, spadkobierca wiedzy Łukasiewicza i kontynuator jego myśli.