R E K L A M A


Archiwum z dnia: 25 listopada 2020

3,2,1… Uważność! – warsztaty dla dzieci online

26 listopada o godz. 14.00. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu Do CZYTANIA! Gotowi! Start! zaprasza dzieci 6-8 lat do udziału w warsztatach online 3,2,1… Uważność!  Są to warsztaty słuchania, opowiadania i otwierania się na historie z wykorzystaniem metody „kamishibai”. Inspiracją naszych działań będzie opowieść pt. „Kotka Milusia”.

Biuletyn sesyjny z XXXVI sesji Rady Miejskiej Jasła

Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Program w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz dotyczących przemocy. Na realizację Programu zaplanowano w budżecie 891 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.