R E K L A M A


Archiwum z dnia: 16 marca 2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ …  XLII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 marca 2021 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad: