R E K L A M A


Archiwum z dnia: 6 grudnia 2021

Seniorze zostań w domu – skorzystaj z pomocy!

Przypominamy, że Miasto Jasło realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest pomoc seniorom w wieku 70 lat i więcej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, po to by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.