R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

Nabór na ławników na kadencję 2020 – 2023

Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krośnie. Procedura wyboru ławników na kadencję 2020-2023 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2019.52 j.t./.

W Jaśle powstanie pięć nowych stref aktywności

Miasto Jasło dostało dofinansowanie do projektu pn. „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle”. Strefy te powstaną przy: Zespole Szkół Miejskich nr 3, domu osiedlowym przy ul. Leśnej i ul. Okrężnej, na osiedlu Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim w Jaśle. Koszt inwestycji wyniesie 254 tys. zł, z czego dofinansowanie blisko 120 tys. zł.

Policja zaprasza na debatę ewaluacyjną

Zapraszamy mieszkańców Jasła na debatę ewaluacyjną „Bezpiecznie w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania”. Debata odbędzie się w środę, 29 maja br. o godz. 14, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

XI Sesja Rady Miejskiej Jasła 24 czerwca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E        

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506/. XI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad: