R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

LXV Sesja Rady Miejskiej Jasła 11 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./. LXV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Przypomnienie SMS-em bądź mailowo

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, informujemy, że w Urzędzie Miasta w Jaśle wprowadzony zostanie SMS-owy i e-mailowy system powiadomień dotyczących zapłaty należności podatkowych oraz innych opłat.

Ostrzeżenie o burzach z gradem w dniu 23.05.2018 r.

IMGW Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że w dniu 23.05.2018 r. od godz. 13:00 do godz. 22:00, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h, lokalnie z gradem. Prawdopodobieństwo: 80% (Burze z gradem).

Udana Noc Muzeów 2018

Niezwykle udana była tegoroczna Noc Muzeów. Przygotowane atrakcje przyciągnęły ponad tysiąc osób. To europejskie wydarzenie kulturalne polegające na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury nieodpłatnie i do późnych godzin nocnych, cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła 28 maja 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zapraszam na LXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./. LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: