R E K L A M A


Dyżur telefoniczny ZUS w dniach 17 i 22 marca 2023 r.

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza 17 marca na dyżur telefoniczny, którego tematem będą ulgi dla przedsiębiorców w spłacie należności ZUS, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zalegasz z płatnościami wobec ZUS lub jesteś zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, to możesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek lub nawet o umorzenie tych należności.Podczas dyżuru telefonicznego ekspert ZUS udzieli szczegółowych wyjaśnień w następujących sprawach:
– jakie należności można objąć ulgą lub umorzyć,
– rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
– odroczenie terminu płatności składek,
– kiedy można umorzyć zaległości względem ZUS,
– kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę: raty i odrodzenie terminu płatności składek,
– ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 17 marca br. w godz. od 10.00 do 13.00, pod numerem telefonu 13 44 374 69, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału
w Jaśle.

 

W środę, 22 marca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące świadczeń krótkoterminowych.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in. na temat:
⦁ jakie są aktualne zasady wyliczania podstawy zasiłku chorobowego,
⦁ jak uwzględnisz przerwy między zachorowaniem,
⦁ wskazywania okresów zasiłkowych po ustaniu zatrudnienia,
⦁ terminów wnioskowania o wypłatę świadczeń,
⦁ kontroli zwolnień lekarskich,
⦁ korzyści z przekazywania zasiłków na konto bankowe.

Pracownicy Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji 22 marca br. w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 13 44 379 17.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

 

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych