R E K L A M A


Emerytury dla rocznika 1953 – dyżur telefoniczny

W środę, 14 października, Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na kolejny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie przeliczenie emerytury dla osób z rocznika 1953.

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia świadczeń.
W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią:
komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,
kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę
z „urzędu”,
czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie, co zrobić, jeśli nadal trwa postępowanie w sądzie.Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 14 października  2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów:
– Oddział ZUS w Jaśle – tel. 13 44 379 17,
– Inspektorat w Brzozowie – tel. 13 43 420 08,
– Inspektorat w Krośnie – tel. 13 43 275 98.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

 

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych