R E K L A M A


Fakty o FASD – wystawa profilaktyczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

Miasto Jasło i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają do obejrzenia wystawy „Fakty o FASD. Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych – dowiedz się, zapobiegaj, działaj!”. Wystawa przybliża na nowo tematykę płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli wpływu spożywania alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym.

W listopadzie ubiegłego roku w naszym mieście odbyła się na ten temat konferencja, na której wykłady wygłosili psycholodzy, specjaliści a jednocześnie praktycy w dziedzinie FASD – dr Teresa Jadczak-Szumiło i Emil Szumiło. Wzięli w niej udział przedstawiciele urzędów, instytucji zajmujących się pomocą socjalną i profilaktyką uzależnień, szkół, przedszkoli, organizacji społecznych a także rodzice i zainteresowani tematem.

Prezentowana wystawa przedstawia grupy zaburzeń, które wchodzą w skład FASD, wskazuje objawy i następstwa zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego wywołane działaniem alkoholu. Niezależnie od tego jakie przyczyny złożyły się na powstanie uszkodzeń u dziecka, ono samo nie jest odpowiedzialne za swoje trudności i ma prawo oczekiwać wsparcia ze strony zdrowych dorosłych w jego otoczeniu.

Dzieci z FASD mają nie tylko ubytki neurologiczne i psychofizyczne, jak np.: uszkodzenie mózgu, wady rozwojowe narządów wewnętrznych, niską wagę urodzeniową, opóźnienia rozwoju fizycznego i psychicznego, nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia pamięci i trudności z koncentracją, ale mają też zalety, mocne strony, zasoby i umiejętności, m.in.: dobrą pamięć wzrokową, zdolności plastyczne, muzyczne, taneczne, uczą się przez dotyk i obserwację, są troskliwe i wrażliwe.
Podkreślamy jak ważne są strategie postępowania wobec dziecka z FASD; w edukacji, opiece i wychowaniu. Ponadto obalamy mity, błędne przekonania i stereotypy dotyczące tego tematu, wciąż zakorzenione w powszechnej świadomości.

Wystawę skonsultowała merytorycznie dr Teresa Jadczak-Szumiło, autorką koncepcji wizualnej jest artystka-graficzka Olga Prylypko.

Wystawa czynna do 15 grudnia 2022 roku, w godzinach otwarcia Biblioteki, ul. Kołłątaja 1, I piętro.
Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Jasła w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
Wystawa bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „W ciąży bez alkoholu”, do której przystąpiło Miasto Jasło. Więcej informacji na stronie www.wciazybezalkoholu.pl.

UMJ, MBP w Jaśle