R E K L A M A


Informacja dotycząca bloku przy ulicy Metzgera 10 w Jaśle – 21 października br.

Uwzględniając terminy określone w przygotowywanej ekspertyzie technicznej lokalu przy ulicy Metzgera 10, informujemy, że realizacja niezbędnych robót budowlanych może potrwać do 14 listopada br. Zapewniamy, że priorytetem jest wykonanie tego zadania w jak najkrótszym terminie. Pamiętać, jednak należy, że ekspertyza obejmuje zarówno diagnozę stanu budynku, jak również wskazuje sposób wykonania niezbędnych robót budowlanych, tak by mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań.

W związku z tym, Miasto Jasło, w miarę możliwości udostępnia potrzebującym mieszkańcom, którzy nie mają dalszej możliwości przebywania u swoich rodzin i znajomych, lokale zastępcze. Osoby zainteresowane otrzymaniem takiego lokalu, zgłaszają się do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle, które ma bezpośredni i stały kontakt z poszkodowanymi.
 
Wsparcie dla mieszkańców bloku przy ulicy Metzgera 10, dostosowane do indywidualnych potrzeb, oferuje również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Jest to m.in. wsparcie w zakresie: pomocy finansowej na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb, usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, wsparcia wolontariuszy czy w postaci skierowania do odpowiednich instytucji i specjalistów.
 
Cały czas Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle, koordynowane przez Burmistrza Miasta Jasła, monitoruje sytuację i jest do dyspozycji poszkodowanych mieszkańców.
 
 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle