R E K L A M A


Jarosław, Jasło, Krosno i Nisko – Program Rozwój lokalny

Jarosław, Jasło, Krosno i Nisko na realizację planów rozwoju otrzymają po około 15 mln zł. To kolejne z 29 zwycięzców w programie „Rozwój lokalny”, które otrzymają wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG. Tak przewidują zawarte dziś umowy, które z samorządowcami podpisywała w Rzeszowie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. To zmiany w jakości środowiska, wsparcie przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera projekty, których celem jest zrównoważony rozwój małych i średnich miast – mówiła podczas podpisania umowy wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.- Podkarpackie samorządy: Jarosław, Jasło, Krosno, Nisko, Przemyśl, Stalowa Wola, dzięki wsparciu z Programu „Rozwój lokalny” będą mogły realizować prorozwojowe inwestycje. Przygotowane przedsięwzięcia przyczynią się do kompleksowego rozwoju środowiskowego, społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego zwycięskich miast – zaznacza wojewoda Ewa Leniart.

Jestem przekonany, że środki, które trafią do podkarpackich miast zostaną dobrze zagospodarowane i pozwolą mieszkańcom cieszyć się z pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu – ocenia Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego

Projekty, dla których umowy dzisiaj podpisujemy, charakteryzują się wieloma innowacyjnymi działaniami, które poprawią jakość życia w mieście i skierują je na nowe ścieżki rozwoju.

  • Jarosław zrealizuje działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości powietrza. Bardzo ważne będą też działania na rzecz transformacji cyfrowej, które poprawią jakość świadczonych przez miasto usług oraz jakość życia mieszkańców.
  • Jasło postawiło na rozwój społeczno-gospodarczy. Efektem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez: zwiększenie ich aktywności, poprawę dostępności transportowej w mieście, zwiększenie aktywności gospodarczej, poprawę dostępu do edukacji zawodowej, zwiększenie identyfikacji mieszkańca z miastem, wsparcie osób wykluczonych oraz wyższą świadomość ekologiczną.
  • Krosno utworzy Centrum Aktywności Młodzieży, infrastrukturę rowerową i parki kieszonkowe. Będzie także rozbudzać przedsiębiorczość młodych i kształcić kadry dla biznesu, m.in. w formie studiów dualnych oraz treningów kompetencji miękkich. Miasto realizuje projekt we współpracy z dziewięcioma partnerami.
  • Nisko planuje szeroką edukację ekologiczna mieszkańców, stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.

Podpisana dziś umowa dotyczy bardzo ważnego dla Jarosławia projektu, nad którym przez 1,5 roku pracowało wielu ludzi. Jego realizacja pozwoli nam przede wszystkim zadbać o sferę społeczną, o poprawę jakości powietrza, poprzez uruchomienie ekologicznego transportu publicznego, stworzenie ważnego Centrum Przesiadkowego przy Dworcu PKP, wdrożenie SMART CITY, czyli zinformatyzowanie wielu usług, tak, aby znacznie ułatwić życie ludziom i zachęcić ich do tego, aby związali swoją przyszłość właśnie z naszym miastem. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy tak duże dofinansowanie, które pozwoli nam uczynić Jarosław miejscem, wyjątkowo przyjaznym do życia, mieszkania i pracy – podsumowuje Waldemar Paluch, burmistrz miasta Jarosławia.

Nad przygotowaniem naszego projektu “Jasło – moje miasto, mój dom” pracowało ponad 40 osób reprezentujących różne środowiska. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za poświęcony czas – każdy głos, każda opinia była dla nas cenna i ważna. Jesteśmy wdzięczni za otrzymane środki, bo dzięki nim będziemy mogli zrealizować zadania, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

Krosno działa z myślą o potrzebach młodych mieszkańców, jest otwarte na oddolne inicjatywy, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. To miasto, które chce być coraz bardziej zielone, a jednocześnie stawia na rozwój przedsiębiorczości. Wraz z mieszkańcami i przedstawicielami trzeciego sektora przygotowaliśmy projekt łączący wszystkie te aspekty- dzięki niemu Krosno będzie jeszcze lepszym miejscem do życia – zaznacza Tomasz Soliński, zastępca prezydenta miasta Krosna.

Zaplanowane działania przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszego miasta, do podniesienia warunków życia naszych mieszkańców, a kluczowym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wypracowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Niska, m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu nauczania informatyki i języków obcych od poziomu szkoły podstawowej do poziomu szkoły średniej. Dziękujemy naszym doradcom ze Związku Miast Polskich, wszystkim uczestnikom Klastra Rozwoju Lokalnego, który powstał w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, za wspieranie naszych działań w trakcie przygotowania projektu, jak również darczyńcom programu, za wspomaganie polskich samorządów w strategicznym ich rozwoju – stwierdza Waldemar Ślusarczyk, burmistrz gminy i miasta Nisko.

 

Fundusze norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) to specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Fot. UM Jaśle, PUW w Rzeszowie