R E K L A M A


Jasło się mieni w barwach jesieni …

Miasto Jasło ogłasza konkurs plastyczny zatytułowany „Jasło się mieni w barwach jesieni”, który adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych. Celem konkursu jest przedstawienie piękna jesieni w naszym mieście poprzez wykonanie pracy plastycznej.

Prace należy dostarczyć do 20 listopada br. do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle (CITiK), ul. Sokoła 8, w godzinach funkcjonowania: od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 17.00, niedziela w godz. 11.00 – 16.00. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej https://www.citik.jaslo.pl/ oraz w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, tel. +48 518 825 699.
 

Urząd Miasta w Jaśle