R E K L A M A


LXX Sesja Rady Miejskiej Jasła 17 października 2022 r.

LXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie protokołu z LXIV Sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z LXV Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
   27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 589/,
  • wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata
   /Druk nr 584/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny
   nr 23-Warzyce /Druk nr 585/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny
   nr 19-Krajowice /Druk nr 586/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny
   nr 17-Bryły /Druk nr 587/,
  • nazwania ulicy w mieście Jaśle /Druk nr 590/,
  • powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle im. dr. Stanisława Kadyiego
   /Druk nr 588/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 591/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 592/,
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

(-)                  
Przewodniczący       
Rady Miejskiej Jasła   

    Henryk Rak