R E K L A M A


Żegnamy Profesora Stanisława Kuzaka

18 listopada 2021 zmarł w Jaśle Stanisław Kuzak. Miał 86 lat. Żegnany na klepsydrze rodzinnej przez najbliższych jako Mąż, Tatuś, Teść, Dziadziu i Brat. Oddzielną kartę żałobną upublicznili Dyrekcja Nauczyciele i wychowankowie I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie był długie lata nauczycielem.

W mediach społecznościowych piszą byli uczniowie rozproszeni po całym świecie. Zosia: Wspaniały pedagog!! Zamyka się era, pokolenia czasów naszej młodości. Jola: Nieprzeciętny nauczyciel z nadzwyczajną pamięcią. Wieczne odpoczywanie PROFESORZE!  Krzysiek: Był absolutnie wyjątkowym pedagogiem co najważniejsze uczył myśleć. Korzystałem z tej nauki całe studia. Jestem Mu bardzo wdzięczny. To jego słynne „no wis”. Wieczne odpoczywanie Rafał: Ja też mile wspominam. Na wahadle matematycznym zmierzył przyśpieszenie ziemskie 9,87 m/s2.  Wiesiek: Wspaniały człowiek i pedagog, bez bariery wiekowej, coraz mniej takich ludzi, spoczywaj w pokoju.  Zbyszek: Z fizyki byłem słaby, ale Profesora lubiłem. Także poza szkołą. Byliśmy razem na rowerowym obozie wędrownym w Pieninach. W dorosłości spotkany na ulicy zawsze uśmiechnięty życzliwie zagadnął.

Modlimy się za spokój Jego duszy, Rodzinie szczerze współczujemy.

Pogrzeb Świętej Pamięci Stanisława Kuzaka odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021
o godzinie 13.45 w Kościele Parafialnym w Brzyskach i tamtejszym Cmentarzu.

 

fot. Tomasz Kasprzyk

Stanisław Kuzak, magister fizyki, Profesor jasielskiego liceum. Urodził się 1 maja 1935 w Nawojowej powiat Nowy Sącz. Egzamin dojrzałości złożył w Gimnazjum imienia. Jana Długosza w Nowym Sączu. W 1955 rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Po ich ukończeniu podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. W 1965 przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Stanisława. Leszczyńskiego w Jaśle. Otrzymał tytuł Profesora szkoły średniej nadany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krośnie. Kontynuował dokształcanie. Studium Podyplomowe Fizyki ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie w 1973. Brał udział w sympozjum naukowym zorganizowanym przez IKNIBO w Katowicach na temat „Praca z uczniem zdolnym” (1977). Uczestniczył w Ogólnopolskiej Sesji Dydaktyki Fizyki zorganizowanej przez WSP Rzeszów w Bieczu (1983). Uzyskał dyplom III stopnia specjalizacji zawodowej wydany przez Główną Komisję Kwalifikacyjną działającą przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1984). Prawie przez cały okres pracy zawodowej (1965-1998) był członkiem Zespołu Nauczycieli Nowatorów Fizyki przy ODN w Rzeszowie.

W latach 1978 – 1982 był członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Krośnie.
Od 1965 prowadził zajęcia kółka fizycznego. Ich rezultatem jest udział uczniów w olimpiadach z fizyki: Roman Libuszowski, laureat – III miejsce, uczestnik Olimpiady Międzynarodowej (1967); Adam Cichy, uczestnik na szczeblu centralnym (1967); Stanisław Wrona, uczestnik na szczeblu centralnym (1967); Bogusław Kocimowski, uczestnik na szczeblu centralnym (1973); Janusz Szczepański, uczestnik na szczeblu centralnym (1975); Waldemar Rachowicz, uczestnik na szczeblu centralnym w 1975, laureat – II miejsce w 1976 udział w Olimpiadzie Międzynarodowej, wyróżnienie w 1976.; Zdzisław Stęgowski, uczestnik na szczeblu centralnym (1976); Teresa Rachowicz, uczestnik na szczeblu centralnym (1978); Janusz Przewoźnik, uczestnik na szczeblu centralnym (1979); Jerzy Piękoś, uczestnik na szczeblu centralnym (1980); Andrzej Krupa, uczestnik na szczeblu centralnym (1981); Wojciech Palacz, uczestnik Olimpiad Centralnych w 1992 i 1993.

20 listopada 1984 Profesor Stanisław Kuzak wygłosił wykład z zakresu pola magnetycznego na centralnej kursokonferencji nauczycieli akademickich i nauczycieli metodyków fizyki w Nowym Sączu zorganizowany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Napisał 12 artykułów z dydaktyki fizyki publikowanych w czasopiśmie dla nauczycieli fizyki pod tytułem . „Fizyka w Szkole”.

Za pracę zawodową Profesor otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi (1981), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych odznaczeń i wyróżnień.

 

 

Zbigniew Dranka