R E K L A M AMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek – Rodzina”

Projekt adresowany jest do  rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia  12 marca 2004r.  o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy tj.:

Szansa na rozwój Oddziału Psychiatrycznego

Starosta Jasielski powołał zespół do spraw możliwości dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą do obowiązujących przepisów. W piątek, 10 marca br., Zespół w składzie: Adam Pawluś, Andrzej Stachurski, Andrzej Babiarz, Ryszard Żygłowicz (Starostwo Powiatowe w Jaśle), Zbigniew Betlej, Stanisław Chochołek (Szpital Specjalistyczny w Jaśle), Marek Górniak, Ireneusz Zagórski (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle), Jacek Krzyżak (Komenda Powiatowa Policji w Jaśle), dokonał oględzin Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą.

Zwiastuny wiosny w Klubie Czytających Rodzin

Kto podróżując w czerwonych butach chadza i w marcu zza morza do nas wraca? Jakie kwiatki pierwsze wychylają się spod zimowej pierzynki? Kto czerwoną w kropki ma spódnice? Na te pytania odpowiedzi poszukamy 24 marca br. podczas spotkania Klubu Czytających Rodzin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Młodzieżowa Rada Miejska II kadencji

17 marca nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji złożyli ślubowanie. Przewodniczącą Rady została Wiktoria Gomuła, Marlena Krygowska i Zuzanna Powtak objęły stanowiska wiceprzewodniczących, a Aleksandra Bajorek – sekretarza.