R E K L A M A


QUESTING – jedno słowo, a tak wiele możliwości…

Questing, to wyjątkowa forma animacji, a jednocześnie gotowy produkt turystyczny, którego zadaniem jest przekazanie wiedzy na temat danego obszaru, miejscowości, gminy…  w przystępnej formie, jaką przybiera – czyli w formie ulotki questingowej.

Opracowanie powstaje w oparciu o dziedzictwo danego terenu przybliżając je czytelnikowi, dzięki rymowanym opisom oraz licznym zadaniom, do których rozwiązania należy wykazać się spostrzegawczością, gdyż opierają się one wyłącznie o wiadomości dostępne w przestrzeni, w której znajduje się osoba rozwiązująca quest.Główną zaletą tego typu opracowań jest promocja wśród mieszkańców, jak również turystów – osób odwiedzających daną destynację, jej walorów w formie zabawowej, czyli najbardziej efektywnej formie przyswajania wiadomości.

Dodatkowo w nawiązaniu do panujących obecnie obostrzeń, tego typu opracowania są alternatywą dla organizowanych wydarzeń oraz eventów plenerowych. Dzięki ich dostępności stanowią one możliwość całorocznej formy spędzania czasu wolnego, z której można skorzystać zarówno indywidualnie, jak też w większych grupach.

Dzięki uniwersalnym opisom, różnemu rodzajowi i trudności zadań stanowią one ciekawą i angażującą formę dla każdego, niezależnie od statusu społecznego, płci, zainteresowań, wieku, jak również kondycji fizycznej.

Tego typu aktywność w całej Polsce zyskuje wciąż na swojej popularności, dlatego jeśli chcecie podjąć próbę rozwiązania wybranego questu, to można swoją przygodę rozpocząć od rodzimych opracowań dostępnych na terenie naszego powiatu:
– GMINA BRZYSKA – „Brzyska – miejscowość u stóp Liwocza”,
– GMINA KOŁACZYCE – „Kołaczyce – miasto na prawym brzegu Wisłoki”.