R E K L A M A


Strategia ZIT MOF Jasło, diagnozujemy potrzeby mieszkańców – wypełnij ankietę

Drodzy Mieszkańcy,
Miasto Jasło razem z Kołaczycami, gminą Jasło, gminą Tarnowiec, gminą Dębowiec i gminą Skołyszyn przystąpiło do opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło”. Aby pozyskać wiedzę na temat potrzeb, wyzwań i możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego Jasło, prowadzone są obecnie badania diagnostyczne.

Chcemy włączyć Państwa w proces rozwoju i poznać opinie na temat!
Zachęcamy do udziału w ankiecie: https://forms.gle/nRq65NKqTWw1mgYy9

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety, która ma charakter anonimowy, mija 11.06.2023 r. Jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.

Serdecznie dziękujemy!
gminy tworzące MOF Jasło