R E K L A M A


Wybieramy uznanych muzyków, popularne zespoły, atrakcyjne imprezy lat minionych w Jaśle

Giełda GENialnych Pomysłów
to zadanie realizowane przez Miasto Jasło
ze środków projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”
w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy”
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Projekt „Suita Jasielska” jak kształtowało się życie muzyczne Jasła na przełomie XX i XXI wieku realizuje zespół: Zuzanna Dziedzic, Karolina Furmanek, Oliwia Kolasa, Magdalena Madejczyk, Katarzyna Ochwat, Luiza Waśko – uczennice Zespołu Szkół numer 4 w Jaśle. Opiekun Zbigniew Dranka.
 

Przez cały czas realizacji projektu jesteśmy świadomi, że to ludzie – jaślanie z urodzenia lub wyboru tworzyli bądź upowszechniali w naszym mieście kulturę, także muzykę. Rozwijali przy tym swoje pasje i zaspokajali potrzeby zarówno własne jak i mieszkańców Jasła.

Personalia muzyków z przełomu wieków XX i XXI oraz pamiętne imprezy przewijały się podczas wizyt studyjnych w placówkach kultury, spotkań z działaczami, badania dokumentów, kronik, biografii, stron internetowy, nagrań audio i video oraz licznych rozmów, także naszej „burzy mózgów”.

W wyniku tych poszukiwań powstały 4 listy:
– 344 uznanych muzyków
– 97 popularnych zespołów
– 123 atrakcyjnych imprez

Każda z podziałem na HISTORIĘ I TERAŹNIEJSZOŚĆ.
Wskazujemy też 20 osób wspierających muzyków.
Zważając na ogrom materiału dokonano wstępnej selekcji reprezentatywnych haseł.

I w tej wersji w układzie alfabetycznym upubliczniono do głosowania. Można już wybierać swoje typy w każdej kategorii klikając:   https://forms.gle/JJLemDuZadMsDbKZA

Wszelkie uwagi, w tym uzupełnienie listy, proszę kierować do opiekuna projektu: zdranka.karpaty@wp.pl. Wyniki głosowania ujawnimy w pokazie multimedialnym wieńczącym nasz projekt.

Zbigniew Dranka