R E K L A M A


Zaproszenie na wystawę w Galerii JDK

Piotr Woroniec i Piotr Woroniec jr. są autorami kolejnej wystawy w Jasielskim Domu Kultury. Ojciec i syn, rzeźbiarz i malarz, mimo różnych form wypowiedzi artystycznej, budują  dialog i poprzez sztukę, konfrontują wizje swoich światów. Ekspozycja pt. „Relacje” będzie czynna od 13 maja do 18 czerwca br.

– Twórczość rzeźbiarska Piotra Worońca (seniora – przyp. red.) to rodzaj niekończącego się poematu o człowieku (…) Świat jego postaci jest otwarty, ahoryznotalny, mieszczący w sobie archetypy ludzkiej natury, psychiki, a także dramatyzm średniowiecznych inscenizacji, mądrość i anegdotyzm, ludowych opowieści o zmaganiach z losem, czy wreszcie rodzaj swoistej poetyczności, która  wydobywa z nas, widzów, co ukryte, co często zapomniane, zepchnięte w przestrzeń nieobecności – czytamy w recenzji Marleny Makiel-Hędrzak.
Zaś twórczość juniora, to – w jej oczach – oszczędny na pozór język linii form i barw, poddanych swoistej dyscyplinie i selekcji. – Motywy Worońca są obiektywizowane za pomocą geometrii i koloru, wycinek rzeczywistości staje się jej konceptualnym zapisem: prosta gra linii, wzorów, dźwięk lub cisza barwy uniwersalizują przekaz tworząc spójną narratywną całość.Wystawa prac Worońców, mimo różnych dziedzin, odmiennego warsztatu i sposobu konstruowania twórczej wypowiedzi, stanowi rodzaj zwierciadła, w którym przeglądają się sobie światy odrębne, a jednocześnie wspólne.
 

Piotr Woroniec urodzony w Giżycku w 1955 roku, jest absolwentem  Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy. Lata 1975-1977 spędził na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie – reżyseria teatru amatorskiego. Następnie studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i  Rzeszowie. Od roku 1995 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1992 do 1999 roku był asystentem scenografii w Teatrze Kreatur w Berlinie (Niemcy), a od 2006 roku prowadzi „Galerię Sękową” oraz organizuje coroczne Międzynarodowe Akcje Artystyczne przy Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Mieszka i pracuje w Woli Sękowej (Jaworowa), woj. podkarpackie
 

.Piotr Woroniec jr. urodził się w Rzeszowie w 1981 r., jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskał w 2005 w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek-Rodzińskiej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Malarstwa rodzimej uczelni. Od grudnia 2014 pełni funkcję Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. W 2018 otrzymał tytuł doktora na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w dziedzinie: Sztuki Plastyczne pod opieką promotora prof. Janusza Karbowniczka. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych, plenerach, festiwalach interdyscyplinarnych oraz projektach międzynarodowych jako uczestnik, kurator i inicjator. W 2014 otrzymał Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

JDK