R E K L A M A

Henryk Stroka powstaniec rodem z Bączalu Dolnego

Polecamy w poniedziałek  19 listopada 2018 po godzinie 17 w Radiu Rzeszów reportaż Romana Adamskiego o Henryku Stroce, naszym rodaku z Bączalu Dolnego. Autor tej audycji zaprosił do rozmowy Dorotę Miszczak autorkę książki: „Henryk Stroka 1839-1896” wydanej w 1996 przez Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie.

I Sesja Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji 21 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że Komisarz Wyborczy w Krośnie Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. zwołał I Sesję Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, z następującym porządkiem obrad:

I Sesja Rady Miejskiej Jasła VIII Kadencji 19 listopada 2018 r.

POWIADOMIENIE           

Na podstawie § 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Jasła.

            I Sesja Rady Miejskiej Jasła VIII Kadencji odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1600 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, z następującym proponowanym porządkiem obrad: