R E K L A M A


Archiwum z dnia: 21 listopada 2019

XIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle 28 listopada 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad: