R E K L A M A


Archiwum z dnia: 3 marca 2020

Krajowa Administracja Skarbowa pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG) organizują akcję, która pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym złożyć roczne rozliczenie PIT. Tłumacze języka migowego z PZG będą dostępni 9 marca i 2 kwietnia 2020 r. w wybranych urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 6 marca 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 i ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

6. spotkanie Klubu Ludzi z Pasją w JDK “Zauroczony motylami”

Krzysztof Mazur, posiadacz dużej kolekcji rodzimych i egzotycznych motyli poprowadzi kolejne – szóste już – spotkanie Klubu Ludzi z Pasją w Jasielskim Domu Kultury. Odbędzie się ono 10 marca br. (wtorek) o godz. 17.00 w sali offowej JDK.