R E K L A M A


Archiwum z dnia: 19 października 2020

XXXV Sesja Rady Miejskiej Jasła 26 października 2020 r.

ZAWIADOMIENIE   

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXXV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 26 października 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Pomoc dla osób w kwarantannie, starszych, samotnych, niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż osoby przebywające w kwarantannie, a także osoby starsze, samotne, niepełnosprawne nieposiadające rodziny lub osób bliskich mogą zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczenia niezbędnych artykułów żywnościowych i leków pod numerem telefonu 573-112-294 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00 oraz w soboty w godzinach 7.30-17.00.

Glorietka – zwycięskie zdjęcie września i głosowanie na najlepsze zdjęcie 2020 roku zdaniem internautów

Ogłoszony przez Miasto Jasło konkurs fotograficzny FOTOEye powoli dobiega końca. Ostatnim zwycięskim zdjęciem na etapie zdjęć miesiąca została fotografia pn. „Glorietka” wykonana przez Bożenę Janiszewską. Spośród 57 zdjęć komisja postanowiła także wyróżnić niezatytułowane zdjęcie, autorstwa Jana Kowalskiego (pseud.).