R E K L A M A


Archiwum z dnia: 2 października 2020

Ankieta dotycząca sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Jaśle

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która posłuży do zidentyfikowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Jaśle i będzie wykorzystana do celów diagnostycznych oraz projektowych powstającego w ramach Programu Rozwój Lokalny projektu pn. „Jasło – moje miasto mój dom”. Ankietę może wypełnić również rodzic, opiekun lub inna osoba zajmująca się osobą niepełnosprawną. Link do  ankiety

XXXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 9 października 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamiam, że w dniu 9 października 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Bezpłatne szczepienia dla seniorów z miejskiego programu

W ramach Programu polityki zdrowotnej realizowanego przez Miasto Jasło rozpoczęto bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia. Szczepienia realizuje Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Wszystkie zarejestrowane do tej pory osoby zostaną zaszczepione zgodnie z harmonogramem.