R E K L A M A


Archiwum z dnia: 2 października 2020

Ankieta dotycząca sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Jaśle

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która posłuży do zidentyfikowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Jaśle i będzie wykorzystana do celów diagnostycznych oraz projektowych powstającego w ramach Programu Rozwój Lokalny projektu pn. „Jasło – moje miasto mój dom”. Ankietę może wypełnić również rodzic, opiekun lub inna osoba zajmująca się osobą niepełnosprawną. Link do  ankiety

XXXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 9 października 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamiam, że w dniu 9 października 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Bezpłatne szczepienia dla seniorów z miejskiego programu

W ramach Programu polityki zdrowotnej realizowanego przez Miasto Jasło rozpoczęto bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia. Szczepienia realizuje Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Wszystkie zarejestrowane do tej pory osoby zostaną zaszczepione zgodnie z harmonogramem.

Ruszyły prace przy dwóch boiskach sportowych

Rozpoczęły się prace przy dwóch boiskach sportowych na terenie Jasła. Na osiedlu Sobniów, przy Zespole Szkól Miejskich nr 5, powstaje nowe boisko wielofunkcyjne budowane ze środków budżetu obywatelskiego. Natomiast na boisku przy ul. Śniadeckich ruszyły prace przygotowawcze pozwalające zaplanować właściwą modernizację tego boiska.