R E K L A M A


Archiwum z dnia: 15 czerwca 2023

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2022 rok

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport o stanie Miasta Jasła za 2022 rok. Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  – Raport o stanie Miasta Jasła – link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2023-r/zarzadzenie-nr-v-96-2023-burmistrza-miasta-jasla-z.html.

Książki na wolności – młodzieżowa akcja-instalacja!

W ramach projektu Okamgnienie. Wrażliwi na czytanie! Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do udziału w akcji: Książki na wolności, zapewniającej dostęp do literatury w przestrzeni publicznej.

Jasielska Liga Naukowa z Orlenem – najlepsi nagrodzeni

Po raz ósmy już młodzi jasielscy badacze ze szkół podstawowych mogli uczestniczyć w Lidze Naukowej, tym razem już pod patronatem Orlenu. W tym roku szkolnym w naukowych zmaganiach brało udział 89 uczniów, którzy w sumie realizowali 30 projektów badawczych.