R E K L A M A


Archiwum z dnia: 28 czerwca 2023

9 lipca XX Krempniańska Parada Historyczna w Świątkowej Wielkiej

#StolenMemory

Muzeum Regionalne im. dra Stanisława Kadyiego w Jaśle zaprasza na wystawę #StolenMemmory. Wystawę można będzie obejrzeć do 16 lipca. Natomiast 10 lipca, o godz. 11 zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu promującym wystawę.

Trwa nabór na ławników na kadencję 2024-2027

Przypominamy, że jeszcze tylko do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krośnie. Procedura wyboru ławników na kadencję 2024-2027 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2023.217 ze zm./.

Wotum zaufania i absolutorium

Radni Rady Miejskiej Jasła udzielili wotum zaufania Ryszardowi Pabianowi burmistrzowi miasta Jasła po debacie nad raportem o stanie miasta. Burmistrz otrzymał również absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.