R E K L A M A


Archiwum z dnia: 7 lutego 2024

Zaproszenie na „Dzień Otwarty” w szkole „Latawiec”

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Latawiec” w Majcowej zaprasza  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) do klas 5 lub 6 na rok szkolny 2024/2025.  „Dzień Otwarty”   odbędzie się 8 lutego 2024 r. w godzinach od 15.00  do 16.00.

Już niedługo rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli miejskich

Od 12 lutego do 23 lutego można będzie składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich. Wnioski są dostępne w poszczególnych placówkach, przy czym nie liczy się kolejność zgłoszeń.

ZUS. Renta socjalna, dla kogo i na jakich zasadach

Na Podkarpaciu ZUS wypłaca 17 746 rent socjalnych (jasielski Oddział ZUS: 5573, rzeszowski: 12173). Od marca 2023 wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak co roku jej kwota wzrośnie 1 marca.