R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

1,5 mln złotych finansowego wsparcia od Miasta Jasła

Już blisko 1,5 mln złotych w tym roku przekazało Miasto Jasło instytucjom, organizacjom oraz stowarzyszeniom działającym na terenie miasta. Na wsparcie z zakresu pomocy społecznej przekazano już 438 tys. zł. Pieniądze pomogą m.in. w prowadzeniu schroniska dla bezdomnych mężczyzn znajdującego się przy. ul Konopnickiej (305 tys. zł), w prowadzeniu kuchni dla ubogich (40 tys. zł), w działaniach na rzecz osób starszych i samotnych (8,5 tys. zł), na rzecz osób niepełnosprawnych (46,5 tys. zł), pomocy dla rodzin najuboższych z okazji świąt (26,5 tys. zł), czy w dostarczeniu pomocy żywnościowej (11,5 tys. zł).

XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 30 stycznia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle informuje

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle w dniach 27-29 stycznia 2020r. w godz. 8-12 wydaje żywność dla uprawnionych rodzin zakwalifikowanych przez MOPS Jasło. Miejsce wydawania ul. Baczyńskiego 29 NATUREX.

Od lutego zmiany w „małym ZUS”

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.
Z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do ulgi w całym kraju zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm (na Podkarpaciu ponad 2,3 tys.). W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się kolejnej fali zgłoszeń do „małego ZUS”.