R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

1 sierpnia zabrzmią syreny alarmowe

W czwartek 1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Podkarpaciu zabrzmią syreny alarmowe, które zostaną włączone o godzinie 17.00 i będą emitować sygnał ciągły przez jedną minutę.  Z apelem do podkarpackich samorządów o uruchomienie syren zwróciła się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Podjęte działania maja na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. 

XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 29 lipca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na XIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 24.07.2019 r.       XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Muzyczne wakacje wokalistów JDK

Wokaliści Jasielskiego Domu Kultury pracowicie spędzają wakacje. W lipcu wzięli udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu „Skowroneczek” w Nowym Sączu – wrócili z nagrodami i wyróżnieniami. Dawid Wojnarowicz otrzymał III nagrodę w IV kategorii wiekowej. Emilia Starzec została doceniona nagrodą przewodniczącej jury Lidii Matynian i Pawła Moszumańskiego oraz wyróżnieniem w II kat. Wiekowej. Aleksandra Sieńkowska otrzymała wyróżnienie w II kat. wiekowej.