R E K L A M A


Archiwum z dnia: 19 maja 2020

XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 maja 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Jaśle,  z następującym porządkiem obrad:

Oddanie do użytku przebudowanej części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej szpitala w Jaśle

W dniu 18 maja br. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle miało miejsce przekazanie do użytkowania i poświęcenie przebudowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.