R E K L A M A


Archiwum z dnia: 23 grudnia 2020

Informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 11 stycznia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

WiFi4EU dla Jasła!

W 2019 roku Miasto Jasło z sukcesem wystąpiło do Komisji Europejskiej i otrzymało grant na budowę sieci WiFi4EU. Jest to ogólnoeuropejski projekt budowy darmowego dostępu do sieci internetowej na terenie całej wspólnoty. W ramach projektu kilkanaście tysięcy gmin i miast, ze wszystkich państw należących do UE, otrzymało po 15 000 euro na budowę sieci dostępowej.